Intresseanmälan

Intresserad?

Grattis! Då har du chansen att börja på en fantastisk skola med alla möjligheter.

  • Små klasser, högst 20 elever i varje klass. Ger alla eleverna möjlighet att bli sedda och bekräftade.
  • God arbetsmiljö, som skapar arbetsro och ger förutsättningar för ett gott lärande.
  • Välutbildad och engagerad personal.
  • Möjlighet till läxläsning och förstärkning i skolämnen inom skoldagens ram.
  • Studieteknik.
  • Trygghet, som skapas genom tydligt ledarskap och hög vuxennärvaro.
  • Hemlagad skolmat.

Intresseanmälan/kö

Fyll i formuläret nedan om ni vill att ert barn ska gå på HamnaSkolan.

Elevens för- och efternamn

Vårdnadshavares för- och efternamn

Adress

Postnr, Ort

Tel hem:

Tel mobil:

E-post

Önskat språkval


Födelseår


Förtur för syskon


Om Ja - Syskonets namn

Meddelande

Anmälningskriterier

Förtur för syskon

Har du ett syskon som går på HamnaSkolan? Då får du förtur. Fyll bara i det i blanketten!

Anmälningsdatum

Först till kvarn!

Ladda hem anmälningsblankett

Ni kan även ladda hem en anmälningsblankett att fylla i hemma för att sedan skriva ut och skicka in via vanlig post.

Ladda hem anmälningsblankettpdfbildbf85

Har du frågor om skolan?

Skriv gärna till någon av lärarna eller rektorn. Gäller frågorna ansökan, ring eller maila till Britt Holmgren.

Epost: britt.holmgren@hamnaskolan.se

Tel: 0270 - 131 30