Välkommen till HamnaSkolanTYCKER DU ATT DET ÄR VIKTIGT ATT:

 • ditt barn får lära sig att ta ansvar och sätta egna mål?
 • ditt barn får en bra förberedelse både för fortsatta studier och för yrkes- och vuxenlivet?
 • ditt barn får engagerade lärare som sätter inlärningen i fokus och skapar utmaningar, ställer krav och har förväntningar utifrån ditt barns förutsättningar?
 • ditt barn går på en skola där lärare och elever tillsammans skapar trygghet, trivsel och arbetsro?
 • ditt barn ska få möjlighet att lära sig känna empati, förståelse och uppskattning för individers olikheter?


SKOLAN ERBJUDER:

 • Små klasser, högst 20 elever i varje klass. Ger alla eleverna möjlighet att bli sedda och bekräftade.
 • God arbetsmiljö, som skapar arbetsro och ger förutsättningar för ett gott lärande.
 • Välutbildad och engagerad personal.
 • Möjlighet till läxläsning och förstärkning i skolämnen inom skoldagens ram.
 • Studieteknik.
 • Trygghet, som skapas genom tydligt ledarskap och hög vuxennärvaro.
 • Hemlagad skolmat.

 

ÅK. 4-6: 
ESTETISK INRIKTNING MED INSPIRATION FRÅN REGGIO EMILIA

Skolan har en fördjupat estetisk inriktning för att stärka elevernas självkänsla. De får lära sig att skapa en positiv självbild och att synas, vilket ökar självkänslan och motivationen.

 

 

ÅK. 7-9:
SPRÅKINRIKTNING.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Varför valde jag HamnaSkolan?

Aktuellt just nu!

Skolmjölksstöd Jordbruksverket

Publicerad: 2024-01-23 11:03:59

HamnaSkolan får skolmjölksstöd från Jordbruksverket. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan. Mjölken som serveras finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Läsårstider läsåret 23/24

Publicerad: 2024-04-16 16:25:03

Läsårstider läsåret 23/24