Uncategorised


Måndag den 18/11 2019
Åk 4-6 träffas kl 17 i sal 104. Klass 6 kommer att få mer detaljerad information kring de nationella proven som är både muntliga och skriftliga


Åk 8 träffas kl 18 i sal 103


Tisdag den 19/11 2019
Klass 7 träffas kl 17 i sal 103För klass 7 gäller information kring formativ och summativ bedömning och hur man arbetar mot målen för åk 9.

Klass 9 träffas kl 18 i sal 101 Den huvudsakliga informationen till klass 9 gäller ansökningar till gymnasiet. Vår SYV kommer att berätta om tider för ansökan och hur det går till. Dessutom kommer information kring alla de nationella proven

Väl mött! Personalen på HamnaSkolan