Kontaktuppgifter under sommaren.

Publicerad: den 25 juni 2020

Under sommaren kommer personalen ha sporadisk närvaro på skolan. Vid kontakt ring, i första hand, skolans nummer 0270-131 30 eller maila britt.holmgren@hamnaskolan.se. 

Vid brådskande ärenden ring 0270-131 37.

Glad sommar önskar personalen på HamnaSkolan!